top of page

Płyta Księga Pieśni na Spotify:

Nasze filmy na YouTube:

Ja w horodeczku / Йа в городечку :: Córy Mary
06:16

Ja w horodeczku / Йа в городечку :: Córy Mary

Ukraińska pieśń śpiewana w okresie kolędowym, pochodząca ze zbioru Український обрядовий фольклор західних земель etnografa Anatolija Iwanickiego. Pieśń opowiada o tym, jak w gródku zakwitła i obrodziła jabłonka. Przyszli do niej rodzice prosząc o jabłko, jabłonka odmówiła im, a jabłko dała ukochanemu. Wokal: Aleksandra Kowalczyk, Beata Kowalska Skrzypce: Bogumiła Majczyno Bęben oceaniczny: Çağlar Şahin Mix i mastering: Bolesław "Ren" Rygiel Rysunek i animacja: Beata Klimowicz-Kowalska https://www.facebook.com/beaklimowicz Tekst: 1. Йа в городечку винне яблучко зацвело. Й винне яблучко, винне яблучко вродило. 2. Прийшов до неї батичко її, Дунаю! Ой урви, урви винне яблучко, Дунаю! Дунаю-море, дочечко-зоре, серденько! 3. Прийшла до неї матінка її, Дунаю! Ой урви, урви винне яблучко, Дунаю! Дунаю-море, дочечко-зоре, серденько! 4. — Ой не врву, не врву, милому держу, Дунаю! Дунаю-море, дівчино-зоре, серденько! 5. Прийшов до неї миленький її, Дунаю! Ой урви, урви винне яблучко, Дунаю! 6. Мила урвала, на стіл поклала, Дунаю! Дунаю-море, серденько-зоре, Дунаю! polska transkrypcja: 1. Ja v horodeczku winne jabluczko zacwelo. J winne jabluczko, winne jabluczko wrodylo. 2. Pryjszow do nieji baticzko jiji, Dunaju! Oj urwi, urwi winne jabluczko, Dunaju! Dunaju-more, doczeczko-zore, serdeńko! 3. Pryjszla do nieji matinka jiji, Dunaju! Oj urwi, urwi winne jabluczko, Dunaju! Dunaju-more, doczeczko-zore, serdeńko! 4. —Oj ne wrwu, ne wrwu, mylomu dierżu, Dunaju! Dunaju-more, diwczyno-zore, serdeńko! 5. Pryjszow do nieji mylenki jiji, Dunaju! Oj urwi, urwi winne jabluczko, Dunaju! 6. Myla urwala, na stil poklala, Dunajyu! Dunaju-more, serdeńko-zore, Dunaju!
bottom of page